Länk till Facebook
Länk till Instagram

Telefon- och mejllista

Specialpedagog och speciallärare

Karolina

Eriksson

072-599 13 38

karolina2.eriksson@norrkoping.se

Karin

Tullberg

072-468 35 20

karin.tullberg@norrkoping.se

Elevhälsoteam

Kurator

Sara

Eliasson

072-4667180

sara.eliasson@norrkoping.se

Skolsköterska

Marie

Gustafsson

072-7097735

011-153262

marie.gustafsson@norrkoping.se

SYV (studie- och yrkesvägledare)

Amy

Karlsson

072-4667183

amy.karlsson@norrkoping.se


Supportpersonal

Samordnare

Lina

Askhed

073-0200239

lina.askhed@norrkoping.se

Skoladministratör

Annelie

Håkansson

072-5840502

annelie2.hakansson@norrkoping.se