Länk till Facebook
Länk till Instagram

Telefon- och mejllista

Lärare

Anita

Thiderman

072-584 05 52

anita.tiderman@norrkoping.se

Anki

Claesson

073-028 09 44

anncristina.claeson@norrkoping.se

Anna

Lindgren

072-584 05 29

anna.lindgren@norrkoping.se

Anna

Strömlid

072-597 01 02

anna.stromlid@norrkoping.se

Anna

Thor

072-584 05 57

anna.thor@norrkoping.se

Calle

Thiderman

072-584 05 35

calle.tiderman@norrkoping.se

Elizabeth

Sandberg

072-584 05 38

elizabeth.sandberg@norrkoping.se

Emma

Landström Trygg

072-4683444

emma.landstrom@norrkoping.se

Felicia

Månsson

072-584 05 55

felicia.mansson@norrkoping.se

Fredrik

Larsson

072-466 71 84

fredrik.larsson2@norrkoping.se

Ida

Andersson

072-4683447


Ida

Gillström

0724-667182

ida.gillstrom@norrkoping.se

Jennie

Bodin

072-468 34 43

jennie.bodin@norrkoping.se

Johan

Håkansson

072-582 17 65

johan.hakansson@norrkoping.se

Jonas

Anderstedt

070-8739331

jonas.anderstedt@norrkoping.se

Karin

Blom

072-5390125

karin.blom@norrkoping.se

Karin

Tullberg

072-468 35 20

karin.tullberg@norrkoping.se

Linda

Hjalmarsson

‭076-128 11 79‬

linda.hjalmarsson@norrkoping.se

Mia

Månsson

072-584 05 07

maria2.mansson@norrkoping.se

Mimi

Stanojevic

(föräldraledig)

mimi.stanojevic@norrkoping.se

Marie

Vallin

072-584 05 58

marie.vallin@norrkoping.se

Marie-Louise

Brönner

072-584 05 36

marielouise.bronner@norrkoping.se

Niclas /Kula

Malmqvist

076-644 33 61niclas.malmqvist@norrkoping.se

Niklas

Barwe 

072-4683445

 niklas.barwe@norrkoping.se

Oliver

Madden

072-4683446

oliver.madden@norrkoping.se

Stina

Bosk

072-4683522

stina.bosk@norrkoping.se

Tord

Petersson

072-327 34 80tord.petersson@norrkoping.se

Örjan

Nyström

073-946 13 48

orjan.nystrom@norrköping.se

Specialpedagog och speciallärare

Karolina

Eriksson

072-4683521

karolina2.eriksson@norrkoping.se

Karin

Tullberg

072-468 35 20

karin.tullberg@norrkoping.se

Elevhälsoteam

Kurator

Sara

Eliasson

072-4667180

sara.eliasson@norrkoping.se

Skolsköterska

Therese

Leiris

011-157917

therese.leiris@norrkoping.se

SYV (studie- och yrkesvägsledare) 

kontakta rektor eller samordnare


Supportpersonal

Samordnare

Lina

Askhed

073-0200239

lina.askhed@norrkoping.se

Skoladministratör

Annelie

Håkansson

072-5840502

annelie2.hakansson@norrkoping.se